Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja web sajta, pažljivo pročitate sledeće uslove korišćenja ovog web sajta. Svaka Vaša poseta ovom web sajtu ili bilo koja druga aktivnost na njemu, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u potpunosti.

1. Opšte odredbe
Web sajt, svi tekstovi, baze podataka, programski kodovi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal koji se nalazi na ovom web sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj) su vlasništvo ATEC Technologies. Korišćenje Sadržaja bez pismene dozvole izdate od ATEC Technologies je strogo zabranjeno i smatra se kršenjem autorskih prava i i podleže zakonskoj odgovornosti.

2. Pouzdanost informacija
Sadržaj koji se nalaze na ovom web sajtu može sadržati netačne podatke ili štamparske greške i pre svega služe u informativne svrhe, međutim, ATEC Technologies ne garantuje da će ishod primena tih informacija biti uspešan. Sve akcije od strane posetioci urađene na osnovu informacija koje su na sajtu pružene, smatraju se kao samostalne odluke.

Takođe, ATEC Technologies se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korišćenja usluga ili informacija datih na sajtu (predvidivih ili nepredvidivih).

3. Linkovi ka drugim web lokacijama
Svi linkovi na ovom web sajtu ka drugim lokacijama (web sajtovima), su postavljeni isključivo da bi vam olakšali rad i pružili što detaljnije i kvalitetnije informacije. Korišćenjem ovih linkova, možete napustiti ovaj web sajt i pristupiti drugom web sajtu na kome važe drugačiji uslovi korišćenja. ATEC Technologies nije u mogućnosti da pregleda i proveri sve te web sajtove, niti može na bilo koji način da utiče na njihov sadržaj, funkcionalnost i bezbednost. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web sajtova, čije su web adrese postavljena na ovom web sajtu, to radite isključivo na sopstvenu odgovornost.

4. Izuzeće od odgovornosti
Ovaj web sajt koristite na sopstvenu odgovornost. ATEC Technologies nije odgovoran za ikakvu štetu, direktnu ili indirektnu koja može nastati prilikom korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem ovog web sajta ili njegovog Sadržaja.

ATEC Technologies web sajt se oslanja na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja, tako da se mogu dogoditi greške zbog neispravnosti istih. ATEC Technologies će nastojati da U svakom momentu te greške otkloni u najkraćem roku, ali se ne može smatrati odgovornim za sve gubitke i štetu izazvanu ovakvim situacijama.
U slučaju više sile, odnosno događaja za koje ATEC Technologies nije mogao znati da će se dogoditi ili predvideti, niti su nastali krivicom ATEC Technologies, kao što su, ali ne ograničavajući se na: hakerske napade, prestanak funkcionisanja Internet linka ili prestanak rada servera, rok za uklanjanje grešaka se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

5. Promene uslova korišćenja
ATEC Technologies zadržava pravo promene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali i bili upoznati sa Uslovima korišćenja koja trenutno važe. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ovog web sajta.